Впровадження міжнародних стандартів в облікову практику банків

Loading...
Thumbnail Image
Date
2009-10-14
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розглянуто досвід реформування системи бухгалтерського обліку в банках України, етапи запровадження міжнародних стандартів фінансової звітності в облікову практику банків, зміни в технології збирання й обробки облікової банківської інформації.
Experience in reformation of the system of record-keeping in the banks of Ukraine, stages of introduction of international standards of the financial reporting in the practice of the accounting in banks , changes in technology of collection and processing of information in accounting in banks are considered.
Description
Keywords
міжнародні стандарти фінансової звітності, бухгалтерський облік, аналітичний облік, international financial reporting standards, record-keeping, analytical accounting
Citation
Кузьмінська О. Е. Впровадження міжнародних стандартів в облікову практику банків / О. Е. Кузьмінська // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2009. – Вип. 23. – С. 290–301.