Регіональний маркетинг у формуванні конкурентних переваг Європейського Союзу

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розкрито сутність регіонального маркетингу, досліджено переваги та показана його роль у формуванні й підвищенні конкурентоспроможності європейського регіону, визначено умови ефективного застосування регіонального маркетингу.
Description
Keywords
регіональний маркетинг, регіон, імідж регіону, регіональна політика Європейського Союзу
Citation
Іщенко А. В. Регіональний маркетинг у формуванні конкурентних переваг Європейського Союзу / А. В. Іщенко // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Спец. вип.: Регіональний розвиток України: проблеми та перспективи : у 2 ч. / відп. ред. С. Фіялка. – Ч. 1. — С. 405–410.