Аналіз моделей прогнозування стану чисельності населення з використанням методів еконофізики

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011-09-07
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті узагальнюються наявні погляди щодо виникнення понять «стан», «простір», «невизначеність», «стабілізація» в контексті історії пізнання, висвітлюється глибинний науковий зміст цих категорій і дається аналіз механізму їх функціонування виходячи з теорії стохастичних динамічних систем, зокрема явищ економічної теорії. Розглядаються питання, пов’язані з проблемами стабілізації моделей чисельності населення за умов невизначеності. Для моделювання пропонується один з найбільш актуальних та перспективних напрямків сучасної науки — використання фізичних моделей у процесі дослідження різних аспектів діяльності людського суспільства.
The article summarizes the existing views on the emergence of the concepts of "state", "space", "uncertainty", "stabilization" in the context of the history of knowledge, covers the underlying scientific meaning of these categories and the analysis of the mechanism of their functioning based on the theory of stochastic dynamical systems, in particular on the phenomena of economic theory.
Description
Keywords
стан, простір, стохастичні динамічні системи, стійкість математичні моделі проблем народонаселення, stochastic dynamical systems, stability, mathematical models of population problems, state, space
Citation
Джалладова І. А. Аналіз моделей прогнозування стану чисельності населення з використанням методів еконофізики / І. А. Джалладова, О. І. Бабинюк // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. К. Галіцин (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 85. – С. 140–158.