Удосконалення державного управління і забезпечення економічного зростання як важіль зниження рівня бідності в Україні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті висвітлено питання щодо необхідності та шляхів удосконалення державного управління, забезпечення економічного зростання як чинника подолання бідності. Розкрито зв’язок між якістю державного управління і ситуацією з бідністю та нерівністю в Україні. Показано позитивний зв’язок між економічним зростанням і зниженням рівня бідності. Визначено заходи, необхідні для скорочення бідності та нерівності в Україні.
The article deals with the necessity and ways of improving public administration, ensuring economic growth as a factor of poverty reduction. The paper reveals the connection between the quality of public administration and the situation with poverty and inequality in Ukraine. The work highlights a positive relationship between economic growth and poverty reduction. The publication identifies the measures needed to reduce poverty and inequality in Ukraine.
Description
Keywords
бідність, нерівність, економічне зростання, державне управління, соціальний захист, доход, poverty, inequality, economic growth, governance, social action and profit
Citation
Фляшнікова А. Б. Удосконалення державного управління і забезпечення економічного зростання як важіль зниження рівня бідності в Україні / А. Б. Фляшнікова // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 25. – С. 227–234.