Забезпечення операційної досконалості компанії: теоретичні і прикладні аспекти

Thumbnail Image
Date
2010-05-28
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто ключові аспекти та відповідний інструментарій підвищення ефективності операційної діяльності підприємства на прикладі роботи страхової компанії.
Key issues and tools for increasing operational effectiveness of the enterprise by the example of assurance company activities are considered in this article.
Description
Keywords
операційна діяльність, цінність для клієнтів, процеси, ощадливе виробництво, operating activities, value to customers, processes, lean production
Citation
Батенко Л. П. Забезпечення операційної досконалості компанії: теоретичні і прикладні аспекти / Л. П. Батенко, М. Є. Авдєєва // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 26–27. – С. 15–21.