Дослідження еволюції бухгалтерської (фінансової) звітності на теренах сучасної України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-04-15
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Визначено періодизацію бухгалтерської (фінансової) звітності на території сучасної України, проаналізовано етапи її становлення та розвитку.
The article defines the periodization of accounting (financial) reporting in the territory of modern Ukraine; the stages of its formation and development are analyzed in the paper.
Определено периодизацию бухгалтерской (финансовой) отчетности на территории современной Украины, проанализированы этапы ее становления и развития.
Description
Keywords
бухгалтерська (фінансова) звітність, еволюція, періодизація, accounting (financial) reporting, evolution, periodization, бухгалтерская (финансовая) отчетность, эволюция, периодизация
Citation
Озеран А. В. Дослідження еволюції бухгалтерської (фінансової) звітності на теренах сучасної України / А. В. Озеран // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 28. – С. 443–451.