Сучасні тенденції розвитку ринку та маркетингової діяльності телекомунікаційних підприємств

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-05-18
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
В роботі комплексно опрацьовано актуальні тенденції розвитку ринку телекомунікацій, можливості підвищення ефективності маркетингової діяльності підприємств.
The important trends of telecommunications market progress and efficiency of marketing activity are studied in the article in complex.
В работе комплексно проанализированы актуальные тенденции развития рынка телекоммуникаций, возможности повышения эффективности маркетинговой деятельности предприятий.
Description
Keywords
ринок телекомунікацій, розвиток, маркетинг, ефективність підприємств, market of telecommunications, development, marketing, efficiency of enterprises, рынок телекоммуникаций, развитие, маркетинг, эффективность предприятий
Citation
Богатирьов О. І. Сучасні тенденції розвитку ринку та маркетингової діяльності телекомунікаційних підприємств / О. І. Богатирьов // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – Вип. 29. – С. 214-220.