Макроекономіка: базовий курс

Abstract
У посібнику висвітлюються основи сучасної макроекономічної теорії. Посібник має оригінальну структуру з інноваційними рубриками: «Алгоритм-конспект», «Основні категорії та їх позначення», «Варта знати!», «Варто розглянути!», «Інформаційна сторінка» та ін., що спрямовані полегшити сприйняття та опанування матеріалу. Предмет макроекономіки розкривається на основі аналізу механізму функціонування та розвитку національної економіки, насамперед умов формування загальної рівноваги, наслідків її порушення та засобів підтримання, з урахуванням впливу економічної політики держави на макроекономічні процеси. Методологічну базу посібника становлять загальновизнані теорії: класична, кейнсіанська, монетаристська та ін. Для студентів економічних спеціальностей, а також викладачів, підприємців, державних службовців і політиків, які бажають одержати теоретичні знання і практичні навички з питань макроекономіки.
Description
Keywords
Citation
Макроекономіка: базовий курс [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студентів усіх спец. усіх напрямів навчання / [І. Й. Малий, І. Ф. Радіонова, Т. Ф. Куценко та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2016. – 253 с. – Назва з титул. екрану.