Дослідження можливостей застосування ринкової моделі Шарпа для оцінювання дохідності на біржовому фондовому ринку України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-04
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Description
Keywords
фондова біржа, фондовий індекс, лістинг, модель Шарпа, ренкінг, коефіцієнт детермінації, коефіцієнт β, коефіцієнт α, фондовая биржа, фондовый индекс, ренкинг, листинг, модель Шарпа, коэффициент детерминации, коэффициент α, коэффициент β
Citation
Долінський Л. Б. Дослідження можливостей застосування ринкової моделі Шарпа для оцінювання дохідності на біржовому фондовому ринку України / Л. Б. Долінський, Д. М. Стащук // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. К. Галіцин (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 81. – С. 150–165.