Контроль операційних витрат підприємства в системі бюджетування

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті проаналізовано ефективність контролю за рівнем операційних витрат підприємства в результаті впровадження системи бюджетування. Доведено, що застосування інструментів контролю в системі бюджетування на вітчизняних підприємствах потребує специфічного для кожного з них узгодження з обліковою політикою підприємства.
The study analyzes the results of implementation of budgeting system into operating costs management systems of a number of domestic enterprises. The article proves that the use of instruments of control in the budgeting system at domestic enterprises requires specific to each of them alignment in accordance with the accounting policy of the company.
Description
Keywords
операційні витрати підприємства, управління операційними витратами, контроль витрат, система бюджетування, operating costs оf enterprises, management of operating costs, cost control, budgeting system
Citation
Кизенко О. О. Контроль операційних витрат підприємства в системі бюджетування / О. О. Кизенко // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. Ф. Павленко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Спец. вип.: Економіка підприємства: теорія і практика : в 2 ч. – Ч. 1. – С. 297–304.