Модель планування рекламної кампанії підприємства

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-08-06
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
В сучасних ринкових умовах рекламна діяльність становить одну із найпотужніших галузей економіки. Швидкий розвиток рекламної діяльності потребує наукового аналізу і економічного обґрунтування процесу формування рекламної кампанії.
In modern market conditions advertisement activity presents one of the most powerful industries of economy. Mushroom growth of advertisement activity needs a scientific analysis and economic ground of process of forming of advertisement campaign.
В современных рыночных условиях рекламная деятельность превратилась в одну из наиболее развитых отраслей экономики. Быстрое развитие рекламной деятельности требуют научного анализа и экономически обоснованного процесса формирования рекламной кампании.
Description
Keywords
рекламна кампанія, маркетинг, рекламні стратегії, медіа планування, методи оцінки рекламної кампанії, advertisement campaign, marketing, advertisement strategies, planning medias, methods of estimation of advertisement campaign, рекламная кампания, маркетинг, рекламные стратегии, медиа планирования, методы оценки рекламной кампании
Citation
Архипова Т. В. Модель планування рекламної кампанії підприємства / Т. В. Архипова // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – Вип. 30. – С. 579–601.