Досягнення відповідності системи професійної освіти структурі й динаміці ринку праці

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-03-15
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Дана оцінка взаємодії ринку освітніх послуг і ринку праці, узагальнено теоретичні підходи до їх аналізу, розкрито особливості їх взаємозв’язаного функціонування.
Evaluation of interaction of the educational services market and the labor market was given, theoretical approaches to their analysis were researched, and features functioning of these markets were revealed.
Дана оценка взаимодействия рынка образовательных услуг и рынка труда, обобщено теоретические подходы к их анализу, раскрыты особенности взаимосвязанного функционирования этих рынков.
Description
Keywords
ринок праці, ринок освітніх послуг, професійна освіта, labor market, educational services market, professional education, рынок труда, рынок образовательных услуг, профессиональное образование
Citation
Ільніцька О. І. Досягнення відповідності системи професійної освіти структурі й динаміці ринку праці / О. І. Ільніцька // Cоціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – № 1. – С. 106–111.