До питання проблемної кредитної заборгованості комерційних банків України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-12-28
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"
Abstract
Розглянуто сутність, причини виникнення та стан проблемної кредитної заборгованості банків України.
The article deals with the essence, reasons for the emergence and condition of bad debts of Ukrainian banks.
Рассматриваются сущность, причины возникновения и состояние проблемной кредитной задолженности банков Украины.
Description
Keywords
кредитний портфель, проблемні кредити, резерви по кредитних операціях, кредитний ризик банку, credit portfolio, problem credits, credit operations reserves, credit risk of the bank, кредитный портфель, проблемные кредиты, резервы по кредитным операциям, кредитный риск банка
Citation
Охрименко І. Б. До питання проблемної кредитної заборгованості комерційних банків України / І. Б. Охрименко // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Мороз (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – Вип. 1. – С. 120–129.