Маркетингове забезпечення і стратегії управління інноваційним розвитком підприємств

Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
В роботі проаналізовано сучасні підходи до організації практики маркетингового забезпечення інноваційного розвитку в промисловості, опрацьовано засади модифікації параметрів цільових ринків на базі поведінкових алгоритмів споживачів.
Description
Keywords
інновації, маркетинг, поведінка, стратегії, споживачі
Citation
Маліч Ю. С. Маркетингове забезпечення і стратегії управління інноваційним розвитком підприємств / Ю. С. Маліч // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2008. – Вип. 21. – С. 213–224.