Сучасна оцінка результативності діяльності підприємства

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-05-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Description
Keywords
Citation
Олексюк О. І. Сучасна оцінка результативності діяльності підприємства / О. І. Олексюк // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 28. – С. 209-217.