Досвід використання систем показників в оцінці результативності діяльності підприємств

Loading...
Thumbnail Image
Date
2009-02-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті представлено конструктивний аналіз кількох підходів до аналізу ефективності та результативності діяльності компаній, описано їх ключові відмінності, сильні та слабкі сторони, виділено концептуальні підходи до розвитку систем оцінки економічних результатів діяльності компаній. Основним призначенням статті є спроба розширити спектр традиційних аналітичних індикаторів для вітчизняного економічного аналізу на базі осмислення й адаптації новітніх зарубіжних методик визначення та аналізу результатів господарських процесів на рівні підприємства.
Description
Keywords
ефективність, управління, продуктивність, своєчасність, прибутковість, призма результативності
Citation
Олексюк О. І. Досвід використання систем показників в оцінці результативності діяльності підприємств / О. І. Олексюк // Вчені записки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. Ф. Павленко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2009. – Вип. 11. – С. 119–132.