Інноваційний потенціал та його місце в структурі потенціалу підприємства

Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
В статті надано авторське розуміння інноваційного потенціалу, зроблено спробу визначити його елементний склад та місце в структурі потенціалу підприємства з точки зору розмежування елементів потенціалу підприємства на об’єктні та суб’єктні складові.
Description
Keywords
потенціал підприємства, інноваційний потенціал підприємства, склад інноваційного потенціалу
Citation
Вострякова В. Ю. Інноваційний потенціал та його місце в структурі потенціалу підприємства / В. Ю. Вострякова // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2007. – Вип. 20–21. – С. 67-72.