Перспективи розвитку Дохійського раунду багатосторонніх торгових переговорів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто можливі наслідки прийняття основних проектних документів країнами-членами СОТ у ході Доха-раунду багатосторонніх торговельних переговорів. Визначено перспективні сценарії подальшого розвитку переговорного процесу в межах СОТ. Запропоновано шляхи мінімізації втрат України від підписання угоди по лібералізації сфери послуг.
Description
Keywords
ВТО, Доха-раунд багатосторонні торгові переговори, національна конкурентоспроможність в умовах торгової глобалізації
Citation
Солодковська Г. В. Перспективи розвитку Дохійського раунду багатосторонніх торгових переговорів / Г. В. Солодковська, Ю. М. Солодковський // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Спец. вип.: Регіональний розвиток України: проблеми та перспективи : у 2 ч. / відп. ред. С. Фіялка. – Ч. 2. – С. 434–440.