Моделювання інтеграції бізнесу в глобальних інноваційних мережах

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Дана робота спрямована на виявлення драйверів ефективного розвитку бізнесу в глобальних інноваційних мережах та визначення детермінант його результативності після злиття та поглинання у контексті інтеграції ресурсів. Проведене дослідження демонструє зв’язок між подібністю та взаємодоповненням ресурсів в умовах інтеграції бізнесу на основі злиття та поглинання з урахуванням його розвитку в глобальних інноваційних мережах. Встановлено, що компанії можуть використовувати високий рівень інтеграції лише за наявності певного рівня подібності ресурсів між ними. Доведено, що масштаби інтеграції залежать від рівня розвитку компанії та ефективності її діяльності, а не бренду чи культури підприємства. Подібність ресурсів є більш важливою для інтеграції та управління інноваційним розвитком компаній, що пов’язано з рівнем розвитку країн, значною культурною відстанню та практикою управління, яка не може бути перенесена на зрілі ринки. Отримані результати сприяють більш глибокому розумінню постсуміжної інтеграції бізнесу, розкриваючи способи інтегрування ресурсів та їх вплив на поширення інновацій у сучасних умовах мережевізації економіки. Проведене дослідження робить внесок у розуміння можливостей поширення інновацій при злиттях і поглинаннях, підкреслюючи важливу роль глобальної мережевої позиції, яку займає компанія, і її вплив на міжорганізаційне поширення інновацій після злиття і поглинання. Дослідження доводить, що етап постсуміжної інтеграції є важливішим, ніж угода злиття та поглинання, оскільки створює можливості для реалізації мережевої синергії. Злиття та поглинання з використанням мережевих технологій є ефективним способом, за допомогою якого компанії з ринків, що розвиваються, можуть швидко отримати доступ до інноваційних розробок і цінних ресурсів. У статті доведено, що при застосуванні відповідного способу інтеграції злиття та поглинання є ефективним засобом поліпшення позицій компаній-покупців для отримання інновацій, концентрації мережі або структурних розривів. Запропонована модель структурних рівнянь, поєднує в собі множинну регресію, аналіз альтернатив, факторний та кваріаційний аналіз, що утворюють комплексний методичний підхід і компенсують недоліки традиційних статистичних методів. Проведене дослідження доводить наявність стійкого ефекту впливу стану компанії у глобальній мережі на взаємозв’язок між способом інтеграції та поширенням інновацій у процесі розвитку бізнесу.
Description
Keywords
глобальна мережа, злиття та поглинання, інноваційна мережа, інтеграція бізнесу, інтегрований розвиток, модель інтегрований розвиток, модель, факторний аналіз
Citation
Швиданенко О. Моделювання інтеграції бізнесу в глобальних інноваційних мережах / Швиданенко Олег, Бойченко Катерина // Міжнародна економічна політика. – 2022. – № 1. – С. 81–100.