Зарубіжний досвід інвестування депресивних регіонів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2009-01-29
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті проведено аналіз зарубіжного досвіду стимулювання інвестиційної діяльності, визначено компенсаційні механізми для інвесторів, що працювали у спеціальному режимі. Запропоновано застосування досвіду розвинутих з ринковою економікою країн для формування стимулюючих механізмів інвестування депресивних територій в Україні.
Description
Keywords
компенсатори спеціальних режимів інвестування, інструменти інвестування країн — членів ЄС, депресивні регіони, промислові парки
Citation
Москалюк Н. П. Зарубіжний досвід інвестування депресивних регіонів / Н. П. Москалюк // Вчені записки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. Ф. Павленко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2009. – Вип. 11. – С. 280–286.