Фінансова спроможність як категорія публічних фінансів: сутність та складові

Loading...
Thumbnail Image
Date
2008-01-15
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
В статті вперше виокремлено фінансову спроможність як специфічну категорію публічних фінансів, яка охоплює численні явища, відносини, процеси тощо. Розглянуто сутність категорії «фінансова спроможність» та її компоненти — інвестоспроможність, бюджетоспроможність, боргоспроможність та кредитоспроможність. Бюджетоспроможність регіону розкрито через податкоспроможність, видаткоспроможність, позикоспроможність.
Description
Keywords
фінансова спроможність території, інвестоспроможність, боргоспроможність, кредитоспроможність, бюджетоспроможність
Citation
Кондратюк С. Я. Фінансова спроможність як категорія публічних фінансів: сутність та складові / С. Я. Кондратюк, Н. В. Осадчук // МВчені записки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. Ф. Павленко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2008. – Вип. 10. – С. 133-138.