Інноваційна соціально-орієнтована модель розвитку економіки України

Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розглянуто питання створення реально діючого механізму видозміни знань у інноваційні. Проаналізовано інноваційна складова в розвинутих країнах; інноваційне законодавство України. Зазначено системні перешкоди до формування інноваційної соціально-орієнтованої моделі розвитку та пропозиції комплекса заходів з впровадження інноваційної соціально-орієнтованої моделі в Україні.
Description
Keywords
інновації, інноваційна соціально-орієнтована модель розвитку, інноваційна діяльність
Citation
Терещенко Н. В. Інноваційна соціально-орієнтована модель розвитку економіки України / Н. В. Терещенко // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Спец. вип.: Регіональний розвиток України: проблеми та перспективи : у 2 ч. / відп. ред. С. Фіялка. – Ч. 2. – С. 71–79.