Методичні підходи до оцінювання ефективності роботи служби управління персоналом

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-05-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана»
Abstract
Обґрунтовано необхідність оцінювання ефективності роботи служби управління персоналом. Визначено основні елементи процесу оцінювання ефективності діяльності служби. Запропоновано комплексну систему оцінювання ефективності діяльності служби управління персоналом, що дозволяє відобразити основні функції та напрями роботи служби. Розроблено комплекс статистичних показників для оцінювання діяльності служби управління персоналом.
The necessity of evaluating the efficiency of Personnel Management activities was proved. The main elements of the evaluating the efficiency of Personnel Management activities were presented. There was proposed a complex system of evaluating the efficiency of Personnel Management activities that allowed representing the basic functions and trends of Personnel Management. A complex of statistical indicators to evaluate Personnel Management activities was developed.
Обоснована необходимость оценки эффективности работы службы управления персоналом. Определены основные элементы процесса оценки эффективности деятельности службы. Предложена комплексная система оценки эффективности деятельности службы управления персоналом, что позволяет отобразить основные функции и направления работы службы. Разработан комплекс статистических показателей для оценки деятельности службы управления персоналом.
Description
Keywords
служба управління персоналом, ефективність, оцінювання ефективності, управління персоналом, service of personnel management, effectiveness, evaluation of effectiveness, personnel management, cлужба управления персоналом, эффективность, оценка эффективности, управление персоналом
Citation
Вонберг Т. В. Методичні підходи до оцінювання ефективності роботи служби управління персоналом / Т. В. Вонберг // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. – Спец. вип. : у 3 т. Соціально-трудові відносини: теорія і практика. – Т. І. –К.: КНЕУ, 2010. – С. 146 – 153.