Роль держави у формуванні конкурентних відносин

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011-05
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті досліджено роль держави у конкурентних відносинах. Визначено види державної політики щодо підтримки конкуренції. Проаналізовано вплив монополії на економіку та значення ТНК (міжнародних монополій) у світових процесах та в Україні. Наведено основні наслідки невдалої політики держави у забезпеченні ефективного формування конкурентних відносин в Україні.
У статье исследовано роль государства в конкурентных отношениях. Определено види государственной политики относительно поддержки конкуренции. Проанализировано влияние монополии на экономику та значение ТНК (международных монополий) в мирових процессах и Украине. Наведено основные последствие неудачной политики государства в обеспечение эффективного формирования конкурентных отношений в Украине.
Description
Keywords
конкуренція, монополія, антимонопольне законодавство, транснаціоналізація виробництва, злиття компаній, ТНК, прямі іноземні інвестиції, незавершеність реформ, конкуренция, монополия, антимонопольное законодательство, транснационализация производства, слияние компаний, прямые иностранные инвестиции, незавершонность реформ
Citation
Келічавий А. В. Роль держави у формуванні конкурентних відносин / А. В. Келічавий // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. : у 2 ч. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 26, ч. 1. – С. 73–82.