Напрямки удосконалення інформаційного забезпечення облікового процесу

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011-12-15
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті проаналізовано проблеми розвитку облікових інформаційних систем та створення єдиного інформаційного простору на основі облікової інформації господарюючих суб’єктів.
The article analyzes the problems of development of accounting information systems and creation of a single information space on the basis of accounting information of business entities.
В статье проанализированы проблемы развития учетных информационных систем и создание единого информационного пространства на основе учетной информации хозяйствующих объектов.
Description
Keywords
інформація, системи, облік, управління, information, systems, accounting, management, информация, системы, учет, управление
Citation
Ніколенко Л. А. Напрямки удосконалення інформаційного забезпечення облікового процесу / Л. А. Ніколенко // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. М. Мороз (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 19. – С. 342–347.