Розвиток принципів організації бухгалтерського обліку: світовий історичний досвід та вітчизняні напрацювання сучасності

Loading...
Thumbnail Image
Date
2007-12-26
Authors
Свірко, Світлана Володимирівна
Svirko, Svitlana
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
В умовах подальшої автоматизації бухгалтерського обліку в світі організації бухгалтерського обліку відводиться ключові позиції у формування якісних, корисних, необхідних та оптимальних інформаційних потоків про діяльність різних суб’єктів господарювання.Побудова високоефективного механізму організації облікового процесу неможлива без створення науково-обґрунтованого теоретичного базису.
Description
Keywords
організація бухгалтерського обліку, принципи організації бухгалтерського обліку, організації технології облікового процесу, організація праці облікових працівників, організація розвитку та забезпечення бухгалтерського обліку
Citation
Свірко С. В. Розвиток принципів організації бухгалтерського обліку: світовий історичний досвід та вітчизняні напрацювання сучасності / С. В. Свірко // Вчені записки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. Ф. Павленко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2008. – Вип. 10. – С. 202–207.