Сутність власного капіталу підприємства з позицій обліку

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-04-15
Authors
Ловінська, Ірина Георгіївна
Lovinska, I.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"
Abstract
Уточнено поняття «власний капітал» з позицій обліку. Запропоновано визначення власного капіталу у якості об’єкту бухгалтерського обліку, враховуючи опрацьовані судження.
The article explored the definition of capital account standpoint. The definition of equity accounting as an object based on researched judgments is presented in the paper.
Уточнено понятие «собственный капитал» с позиций учета. Предложено определение собственного капитала в качестве объекта учета, с учетом обработанных мнений.
Description
Keywords
власний капітал, об’єкт обліку, міжнародні та національні стандарти обліку, capital, object of account, international and national standards of account, собственный капитал, объект учета, международные и национальные стандарты учета
Citation
Ловінська І. Г. Сутність власного капіталу підприємства з позицій обліку / І. Г. Ловінська // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. М. Мороз (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 20. – С. 328–333.