Вплив демократичних, наукових та освітніх революцій на формування економічних суб’єктів у Західній Європі

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011-05
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті досліджується сутність демократичних, освітніх та наукових революції, що відбувались у Західній Європі. Розглядається вплив даних революцій на становлення економічних суб’єктів, на розвиток приватної власності як основи функціонування ринкової економічної системи.
В статье исследуется сущность демократических, научных, образовательных революций, что происходили в Западной Европе. Рассматривается влияние данных революций на становление экономических субъектов, на развитие частной собственности как базиса функционирования рыночной экономической системы.
Description
Keywords
демократична, наукова, освітня революції, економічний суб’єкт, приватна власність, особиста свобода, свідомість, демократическая, научная, образовательная революции, экономический субъект, частная собственность, личная свобода, сознание
Citation
Чернятевич Я. В. Вплив демократичних, наукових та освітніх революцій на формування економічних суб’єктів у Західній Європі / Я. В. Чернятевич // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; відп. ред. О. О. Бєляєв. – Київ : КНЕУ, 2011. – Спец. вип. : у 2 ч. – Вип. 26, Ч. 1. – С. 124–133.