Внутрішньоорганізаційні аспекти впровадження управлінських інновацій

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто сутність управлінських інновацій, визначено основні підходи до впровадження інновацій у діяльність підприємства.
Essence of administrative innovations and main approaches of realization of innovations in enterprise’s activity are examined in articles.
Description
Keywords
управлінські інновації, раціоналістичний підхід, стратегічна раціональність, поведінковий підхід, механізм реалізації управлінських інновацій, структурний механізм, administrative innovations, rationalistic approach, strategically rationality, behavioristic approach, mechanism of innovation’s realization, structural mechanism
Citation
Дяченко М. І. Внутрішньоорганізаційні аспекти впровадження управлінських інновацій / М. І. Дяченко // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. Ф. Павленко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Спец. вип.: Економіка підприємства: теорія і практика : в 2 ч. – Ч. 2. – С. 35–40.