Необхідність реформування місцевого самоврядування в Україні для цілей регіонального розвитку

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», Інститут історії українського суспільства
Abstract
Аналізується еволюція розвитку місцевого самоврядування в Україні та обґрунтовується необхідність реформування системи державного управління та місцевого самоврядування, створення децентралізованої моделі управління та перерозподілу владних повноважень державних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування для забезпечення умов розвитку регіонів. Актуалізується проблема подальшого розвитку такого інституційного органу публічної влади як місцеве самоврядування, необхідність розширення прав та повноважень територіальних громад у соціально-економічному розвитку регіонів.
The article deals with the evolution of the local self-governing in Ukraine and the need to reform the lower level governance of the socio-economic development of the regional economic systems, the creation of decentralized management model and redistribution of power between the State Central government and local regional authorities to provide better conditions for regional development. The legislative background for resolving such issues, apart from the Constitution of Ukraine, is based on the Concept of Local Government Reform approved by the Ukrainian Cabinet of Ministers, European Charter of Local Self-government, laws, codes, ordinances for evolution of local governance as an important part of public authority, its place in the regional and spatial systems management. It is emphasized that the local self-governance is performed by the communities of villages, settlements, towns, as well as via district and regional Councils which represent the common interests of villages, settlements and town communities. The international practice of local regional governance proved the high efficiency of the decentralized model of regional development at which maximum power is transferred to the local governments as the subject of therepresentative power.
Анализируется эволюция развития местного самоуправления в Украине и обуславливается необходимость реформирования системы государственного управления и местного самоуправления, создания децентрализованной модели управления и перераспределения властных полномочий государственных органов исполнительной власти и органов самоуправления для обеспечения условий регионального развития. Актуализируется проблема дальнейшего развития такого институционального органа публичной власти как местное самоуправление, необходимость расширения прав и полномочий территориальных общин в социально-экономическом развитии регионов.
Description
Keywords
державне управління, регіональне управління, місцеве самоврядування, територіальна громада, public administration, region administration, local government, territorial community, государственное управление, региональное управление, местное самоуправление, территориальная община
Citation
Фащевський М. І. Необхідність реформування місцевого самоврядування в Україні для цілей регіонального розвитку / М. І. Фащевський, І. В. Білоконь // Історико-політичні студії : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ін-т історії укр. суспільства ; редкол.: І. Д. Дудко (голова) [ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – № 2. – С. 131–136.