Тендеції розвитку ринку засобів інформаційної безпеки в економіці

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-12-11
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Стаття присвячена аналізу ринку розвитку засобів інформаційної безпеки діяльності економічних систем. Основна увага приділяється безпеці хмарних технологій для корпоративних клієнтів. Цей процес повинен існувати в умовах збалансованого дійства: безпека—витрати.
The article is devoted to analysis of development of market of information safety of economic systems activity. The paper focuses on the security of cloud solutions for enterprise customers. This process must exist in a balanced action: security—costs.
Description
Keywords
економічна система, безпека, ринок засобів безпеки, хмарні технології, гібридна модель, публічна хмара, оркестрування, economic system, security, money market security, cloud computing, hybrid model, public cloud, orchestration
Citation
Бєгун А. В. Тендеції розвитку ринку засобів інформаційної безпеки в економіці / А. В. Бєгун // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. К. Галіцин (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. — № 87. — C. 259–265.