Економіко-математичні моделі процесу управління розширенням виробничих потужностей підприємств фінансово-промислових групп

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-12-28
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглядаються науково-методичні підходи до побудови моделей розширення виробничих потужностей промислових підприємств в умовах їх вертикальної інтеграції.
The article considers the scientific-methodical approaches to construction of models of the production capacities expansion of industrial enterprises in the conditions of vertical integration.
В статье рассматриваются научно-методические подходы к построению моделей расширения производственных мощностей промышленных предприятий в условиях их вертикальной интеграции.
Description
Keywords
економіко-математичні моделі, виробничі потужності, кредитні системи, інвестиції, вертикальна інтеграція
Citation
Богославець О. І. Економіко-математичні моделі процесу управління розширенням виробничих потужностей підприємств фінансово-промислових групп / О. І. Богославець, І. С. Богославець, А. Я. Махоткіна // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. К. Галіцин (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 83. – С. 254–267.