Інтеграція у сфері міграції: проблеми інтеграції іммігрантів в українське суспільство

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-06-07
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто суть процесу адаптації іммігрантів, визначено значення останнього під час управління міграційними процесами в Україні. Описано методи, за допомогою яких можливо практично впроваджувати програми інтеграції та адаптації іммігрантів.
The article describes the essence of the process of adaptation of immigrants, the importance of the latter particularly during the migration management in Ukraine is determined in the paper. The methods by which it is possible to implement the program of integration and adaptation of immigrants is described in the work.
В статье рассмотрена сущность процесса адаптации иммигрантов, определенно значения последнего во время управления миграционными процессами в Украине. Описаны методы, с помощью которых возможно внедрять программы интеграции и адаптации иммигрантов.
Description
Keywords
міграція, імміграція, адаптація іммігрантів, інтеграція іммігрантів, фази імміграції, migration, immigration, immigrant adaptation, integration of immigrants, immigration phase, миграция, иммиграция, адаптация иммигрантов, интеграция иммигрантов, фазы иммиграции
Citation
Смалійчук Г. В. Інтеграція у сфері міграції: проблеми інтеграції іммігрантів в українське суспільство / Г. В. Смалійчук // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип.: Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток : у 2 т. – Т. 2. – С. 413–420.