Моніторинг розвитку небанківських фінансових інститутів в системі макропруденційного нагляду

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-04-23
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Проаналізовано основні показники діяльності небанківських фінансових інститутів в Україні, визначено суперечності розвитку та запропоновано напрями їх подолання.
The main indicators of non-bank financial institutions are analyzed in Ukraine, contradictions of development are certain and directions of their overcoming are offered.
Description
Keywords
макропруденційний нагляд, небанківські фінансові інститути, диспропорції розвитку, фінансові ризики, фінансова стабільність, macroprudential supervision, non-bank financial institutions, disproportions of development, financial risks, financial stability
Citation
Королюк Т. О. Моніторинг розвитку небанківських фінансових інститутів в системі макропруденційного нагляду / Т. О. Королюк // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [відп. ред. С. І. Дем’яненко]. – Київ : КНЕУ, 2013. – Вип. 30. – С. 203–212.