Формування інвестиційних ресурсів підприємства за рахунок іпотечного кредиту

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглядається необхідність використання іпотеки підприємства з метою формування його інвестиційних ресурсів. Визначено поняття іпотеки і іпотечного кредиту, висвітлено особливості іпотеки підприємства як цілісного майнового комплексу та її правові аспекти.
This article discusses the need for a mortgage company to form its investment resources. The concept of mortgages and mortgage, the mortgage company the features of a complete property complex, and its legal aspects.
Description
Keywords
Іпотека, іпотечний кредит, іпотека підприємства як цілісного майнового комплексу, Mortgage, mortgage company as an integrated property complex
Citation
Мякишевська О. М. Формування інвестиційних ресурсів підприємства за рахунок іпотечного кредиту / О. М. Мякишевська // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 26. – С. 301–307.