Сутність маркетингових комунікацій у міжнародному бізнесі

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-04-08
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті здійснено аналіз різних теоретичних підходів щодо визначення сутності та природи дефініції «маркетингові комунікації».
The article analyses different approaches to the definition of the term marketing communication.
В статье осуществлён анализ различных теоретических подходов к определению сущности и природы понятия «маркетинговые коммуникации».
Description
Keywords
маркетингові комунікації, просування, засоби масової інформації, інструменти просування, цільова аудиторія, marketing communications, promotion, mass media, tools of promotion, target audience, маркетинговые коммуникации, продвижение, средства массовой информации, инструменты продвижения, целевая аудитория
Citation
Абудіаб С. Сутність маркетингових комунікацій у міжнародному бізнесі / С. Абудіаб // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 28. – С. 102-109.