Участь працівників у прибутках підприємства на основі відносин власності

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-09-14
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті здійснено теоретичний аналіз досліджень участі працівників у прибутках підприємства на основі відносин власності, способи та форми такої участі, систематизовано історію розвитку цього питання.
В статье произведен теоретический анализ исследований участия работников в прибыли предприятия на основании отношений собственности, способы и формы такого участия, систематизирована история развития данного вопроса.
The theoretical analysis of employees’ participation in the enterprise profits’ on the basis of ownership relations studies is made, ways and forms of such participation are analyzed, history of this issue is systematized in this article.
Description
Keywords
працівник, прибуток, підприємство, відносини власності, работник, прибыль, предприятие, отношения собственности, employee, profit, enterprise, ownership relations
Citation
Шкода Т. Н. Участь працівників у прибутках підприємства на основі відносин власності / Шкода Т. Н. // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; [голова редкол. А. М. Колот]. – Київ : КНЕУ, 2012. – № 2. – С. 122–128.