Особливості проведення внутрішнього контролю адміністративних витрат

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015-02-11
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто поняття внутрішнього контролю, складові елементи внутрішнього контролю, наведено сутність внутрішнього контролю адміністративних витрат підприємства.
The article deals with the concept of internal control, components of internal control, presents the nature of the internal control of administrative costs.
Description
Keywords
внутрішній контроль, адміністративні витрати, internal control, administrative costs
Citation
Гончар І. І. Особливості проведення внутрішнього контролю адміністративних витрат / І. І. Гончар // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [відп. ред. О. О. Бєляєв]. – Київ : КНЕУ, 2015. – Вип. 33: Проблеми управління у великотоварних промислових формуваннях. – С. 518-525.