Особливості маркетингових стратегій підприємств у нових умовах споживання

Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
В роботі опрацьовано передумови та проблеми реалізації ефективних маркетингових стратегій взаємодії зі споживачами в умовах різких коливань кон’юнктури, зміни приорітетів та поширення нових стратегій споживання населенням.
Description
Keywords
споживач, маркетинг, криза, молокопродукція
Citation
Шафалюк О. К. Особливості маркетингових стратегій підприємств у нових умовах споживання / О. К. Шафалюк // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2008. – Вип. 22–23. – С. 118–126.