Практичні засади оцінки результативності діяльності меблевих підприємств

Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Опрацьовано ефективні методичні підходи до оцінки результативності в промисловості, проаналізовано тенденції та параметри розвитку вітчизняного меблевого ринку.
Description
Keywords
результативність, ефективність, економіка, попит
Citation
Олексюк О. І. Практичні засади оцінки результативності діяльності меблевих підприємств / О. І. Олексюк // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; відп. ред. відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2008. – Вип. 21. – С. 187–213.