Методичні аспекти аудиту ефективності виконання бюджетних програм

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-04-20
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Стаття присвячена методичним аспектам методики аудиту ефективності виконання бюджетних програм.
The article is devoted to some aspects of the efficiency audit technique of the budgetary programs execution.
Статья посвящена методическим аспектам методики аудита эффективности исполнения бюджетных программ.
Description
Keywords
аудит ефективності, бюджетна програма, аудит адміністративної діяльності, performance audit, budget program, auditing of administrative activities, аудит эффективности, бюджетная программа, аудит административной деятельности
Citation
Дорошенко О. О. Методичні аспекти аудиту ефективності виконання бюджетних програм / О. О. Дорошенко // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. М. Мороз (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 16. – С. 227–233.