Боргова проблематика в українській класичній школі державних фінансів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-05-15
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Стаття присвячена важливим і актуальним питанням дослідження наукового доробку українських учених-економістів XIX — початку XX ст. В центрі матеріалу аналіз проблем державного господарства, державного кредиту, позикового та податкового методів фінансування потреб держави.
The article is devoted to important and current issues of scientific research achievements of Ukrainian scientists and economists XIX — early XX century. In the center of the material analysis of the problems of public management, public credit, debt and tax methods of funding for the state.
Статья посвящена важным и актуальным вопросам исследования научного наследия украинских ученых-экономистов XIX — начала XX в. В центре материала анализ проблем государственного хозяйства, государственного кредита, ссудного и налогового методов финансирования потребностей государства.
Description
Keywords
державний борг, боргова політика, управління державним боргом, державний кредит, national debt, debt policy, debt management, public credit, государственный долг, долговая политика, управление государственным долгом, государственный кредит
Citation
Бец О. І. Боргова проблематика в українській класичній школі державних фінансів / О. І. Бец // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Мороз (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – Вип. 2. – С. 15–22.