Результативність стратегії виробничого підприємства: ідентифікація за системою економічних показників господарської діяльності

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Сформульовано методичні рекомендації щодо адаптації інструментів оцінки результативності стратегії до специфіки інформаційного середовища функціонування вітчизняних підприємств на основі формування системи економічних показників господарської діяльності підприємства.
The article sets out guidelines for adapting assessment tools of effectiveness of strategies to the specific information environment of the operation of domestic enterprises on the basis of the formation of economic performance of business enterprises.
Сформулированы методические рекомендации по адаптации инструментов оценки результативности стратегии к специфике информационной среды функционирования отечественных предприятий на основе формирования системы экономических показателей хозяйственной деятельности предприятия.
Description
Keywords
стратегія, результативність, збалансована система показників, виробниче підприємство, тип виробництва, стратегічний менеджмент, strategy, effectiveness, Balanced Scorecard, enterprise, type of production, strategic management, стратегия, результативность, сбалансированная система показателей, производственное предприятие, тип производства, стратегический менеджмент
Citation
Гребешкова О. М. Результативність стратегії виробничого підприємства: ідентифікація за системою економічних показників господарської діяльності / О. М. Гребешкова, О. О. Кизенко // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип.: Стратегічні імперативи сучасного менеджменту : у 2 ч. / [відп. за вип. С. М. Соболь]. – Ч. 1. – С. 92-104.