Оцінка результативності інноваційної діяльності

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті визначається сутність результативності інноваційної діяльності. Ілюструються показники результативності інноваційної діяльності. Описується методика оцінки результативності інноваційної діяльності. Ілюструється порядок об’єднання та аналітико-cтатистичного обліку показників результативності інноваційної діяльності.
The article defines the nature of the impact of innovation, illustrates the performance indicators of innovation. The paper describes how to assess the impact of innovation, shows you how to consolidate analytical-statistical indicators of innovation.
В статье определяется сущность результативности инновационной деятельности. Иллюстрируются показатели результативности инновационной деятельности. Описывается методика оценки результативности инновационной деятельности. Иллюстрируется порядок объединения и аналитико-статистического учета показателей результативности инновационной деятельности.
Description
Keywords
інноваційна діяльність, інноваційний продукт, інноваційна продукція, результативність, інновація, innovation activity, innovative product, innovative production, productivity, innovation
Citation
Іващенко В. І. Оцінка результативності інноваційної діяльності / В. І. Іващенко // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 26. – С. 245–253.