Вітчизняний і зарубіжний досвід розвитку технологій роботи з персоналом

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-10-22
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Великий вплив на конкурентоспроможність трудових ресурсів чинять процеси функціонування системи управління персоналом (СУП). У статті розглянуто особливості та розбіжності підходів щодо формування складових СУП і технологій роботи з персоналом.
A big impact on the competitiveness of labor resources show the processes of functioning of Personnel Management (PAF). The article throws out particular races and different approaches to the formation of PAF components and technologies of personnel work.
Большое влияние на конкурентоспособность трудовых ресурсов оказывают процессы функционирования системы управления персоналом (СУП). В статье рассмотрены особенности и различия подходов к формированию составляющих СУП и технологий работы с персоналом.
Description
Keywords
персонал, система управління персоналом, ключова компетенція, staff, personnel management system, core competence, персонал, система управления персоналом, ключевая компетенция
Citation
Волобоєва І. О. Вітчизняний і зарубіжний досвід розвитку технологій роботи з персоналом / І. О. Волобоєва // Міжнародна економічна політика. – 2012. – Спец. вип. : у 2 ч. – Ч. 1. – С. 467–471.