Ключові інструменти комерційної дипломатії в рамках СОТ

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011-05
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Виокремлено ключові інструменти комерційної дипломатії та механізми реалізації пріоритетів у зовнішній торгівлі та просування інтересів національному бізнесу в рамках Світової організації торгівлі, а також дано оцінку їх використання Україною.
Идентифицированы ключевые инструменты коммерческой дипломатии и механизмы реализации приоритетов во внешней торговле и продвижения интересов национального бизнеса в рамках Всемирной торговой организации, а также дана оценка их использования Украиной.
Description
Keywords
комерційна дипломатія, Світова організація торгівлі, офіційні, неофіційні переговори, інформаційно-аналітична, представницька діяльність, коаліція, механізм розв’язання суперечок, ТНК, неурядові організації, коммерческая дипломатия, Всемирная торговая организация, информационно-аналитическая, представительская деятельность, официальные, неофициальные переговоры, коалиция, механизм разрешения споров, неправительственные организации
Citation
Безверха І. А. Ключові інструменти комерційної дипломатії в рамках СОТ / І. А. Безверха // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. : у 2 ч. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 26, ч. 2. – С. 14–24.