Глобалізація, кризи та економічні реформи: досвід Туреччини

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015-09-30
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Україна й Туреччина розташовані на півдні та півночі Чорного моря та нині не мають стратегічних економічних партнерських відносин. До 2002 року економіка Туреччини характеризувалась непостійними темпами розвитку, високою інфляцією та малим бюджетом. Усі ці фактори, разом з політичною нестабільністю (включаючи державні перевороти), призвели до фінансової та економічної кризи, яка була найжорсткішою у 2001 році. Після цього, почалося запровадження численних структурних і макроекономічних реформ. Відносно за короткий період часу були досягнуті позитивні результати. Запровадження реформ зміцнило економічну стабільність Туреччини незважаючи на світову фінансову кризу 2007/8 років. У цій статті: 1) аналізується рівень двосторонніх відносин між Україною та Туреччиною та надається порівняльний опис головних макроекономічних показників цих країн; 2) аналізуються головні чинники, що впливають на розвиток стратегічних партнерських відносин між Україною та Туреччиною в економічній сфері; 3)надаються вибіркові дані економіки Туреччини з метою визначення головних макроекономічних недоліків до настання кризи у 2001 році; 4) розглядаються та оцінюються макроекономічні та структурні реформи Туреччини, запроваджені після 2001 року та які допомогли Туреччині стати найменш уразливою країною, у той час, коли світова криза погіршувала стан світової економіки; 5) представлені головні уроки, винесені з досвіду Туреччини, які можуть стати цінними для розробки та реалізації політики в Україні та інших країнах з перехідною економікою.
Ukraine and Turkey, located on the south and north of the Black Sea, have so far not been able to develop a strategic economic partnership. Prior to 2002, the Turkish economy had been characterized by volatile growth rates, high inflation and a weak fiscal position. These, along with political instability (and coups), led to a number of financial and economic crises culminating in a major one in 2001. Following the latter, structural and macroeconomic reforms were implemented with persistence. Positive results were attained in a relatively short period of time. The reforms strengthened Turkey’s economic resilience in the face of the global financial crises of 2007/8. This paper 1) analyzes the level of bilateral relations between Ukraine and Turkey, and it gives a comparative description of main macroeconomic indicators of these countries; 2) analyzes the principal factors influencing the development of the strategic partnership between countries Turkey and Ukraine in the economic sphere; 3) presents a selective background of the Turkish economy with a view to underline key macroeconomic weaknesses prior to 2001 crises; 4) reviews and assesses macroeconomic and structural reforms in Turkey after 2001 which made it among the least affected counties when the global crises hit the world economy; 5) presents key lessons learned from the Turkish experience which may prove valuable for policy design and implementation for Ukraine and other emerging economies.
Description
Keywords
Глобалізація, криза, реформа політики, макроекономічні та структурні реформи, макроекономічні показники, Україна, Туреччина, Globalization, crises, policy reform, macroeconomic and structural reforms, macroeconomic indicators, bilateral relations, Ukraine, Turkey
Citation
Юлек М. Глобалізація, кризи та економічні реформи: досвід Туреччини / М. Юлек, О. М. Яценко // Міжнародна економічна політика. – 2015. – № 2. – С. 77–109.
Yülek M. Globalization, crises and policy reform: lessons from the turkish experience / Murat Yülek, Olga Yatsenko // International Economic Policy. – 2015. – № 2. – С. 73–101.