Теоретичні аспекти формування інвестиційної привабливості компанії

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розглянуто основні характеристики процесу залучення капіталу залежно від фаз життєвого циклу компанії у контексті цілей, способів та джерел інвестування, а також відповідних дій учасників інвестиційного процесу.
Main characteristics of the process of raising capital were examined depending on the phases of the company’s lifecycle, given the goals, ways and sources of investment in correspondence with actions of participants of the investment process.
Description
Keywords
інвестиційна привабливість, фази життєвого циклу компанії, тип інвестора, мета інвестування, джерела та способи фінансування бізнесу, investment attractiveness, phases of the company’s lifecycle, type of investor, investment goals, ways and sources of business financing
Citation
Кубарева І. В. Теоретичні аспекти формування інвестиційної привабливості компанії / І. В. Кубарева // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. Ф. Павленко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Спец. вип.: Економіка підприємства: теорія і практика : в 2 ч. – Ч. 1. – С. 69–75.