Інструментальні засоби для побудови корпоративних порталів управління знаннями на підприємствах

Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Сучасна економіка, що радикально відрізняється від економічної моделі минулого, отримала назву економіки знань. Така назва не є випадковою, оскільки пріоритетного значення на сучасному етапі набувають інтелектуальні активи — компетенції, досвід, знання, а також діяльність по їх захисту і відтворенню. Ефективне управління знаннями не можна уявити без відповідної системи управління — системи управління знаннями (СУЗ). Однією з основних частин СУЗ є корпоративні портали управління знаннями (КПУЗ). У статті розглянуто питання, пов’язані зі створенням корпоративних порталів управління знаннями на підприємствах.
Description
Keywords
знання, система управління знаннями, портал, корпоративний інформаційний портал, портал управління знаннями, інструментальні засоби
Citation
Гужва В. М. Інструментальні засоби для побудови корпоративних порталів управління знаннями на підприємствах / В. М. Гужва // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2009. – Вип. 22. – С. 310–323.