Міграційна політика держав світу та її ефективність

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-09-25
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Стаття присвячена дослідженню ефективності сучасних засобів регулювання міжнародних міграційних процесів на різних рівнях.
The article investigates the effectiveness of current methods of regulating international migration processes at different levels.
Статья посвящена исследованию эффективности современных способов регулирования международных миграционных процессов на разных уровнях.
Description
Keywords
трудова міграція, регулювання міграційних процесів, рівні регулювання, методи регулювання, labour migration, regulating migration processes, level of regulation, control methods, трудовая миграция, регулирование миграционных процессов, уровни регулирования, методы регулирования
Citation
Ольшевська І. П. Міграційна політика держав світу та її ефективність / І. П. Ольшевська // Вчені записки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; відп. ред. А. Ф. Павленко. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 14, ч. 2. – С. 215–222.